Daily Archives: 07/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 31

Chương 31: Buổi đấu giá

 Edit: Hà Đoàn

Buổi đấu giá ngày hôm nay được bố trí triển lãm tại khách sạn ở trung tâm Đông thị, cán bộ thành phố đối với việc đấu giá lần này cực kỳ coi trọng, mời tất cả thương nhân Đông thị cùng những người có uy tín trong ngành cả tỉnh. Những người này cũng không phải tất cả đều là người ham mê sưu tầm đồ cổ, có không ít người ôm tâm tư kết giao nhân mạch mà tới, cũng có vài người là muốn nhân cơ hội này triển lãm tài lực của mình, khoe khoang một phen. Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: