Daily Archives: 06/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 30

Chương 30: Phía đối tác
 Edit: Hà Đoàn
Trong mắt Trần Mãn Quán, biết Huyền Học dịch lý, lại có nhãn lực không hề tầm thường giám định đồ cổ, việc này lại có thể xảy ra trên người một cô bé chỉ mới mười lăm tuổi này, này, điều này nói ra nào có ai dám tin? Cái khác không nói, đứa con bằng tuổi này của hắn, cả ngày chỉ biết ra ngoài chơi với bạn bè, làm sao có được nhãn lực như vậy?
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: