Daily Archives: 05/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 29

Chương 29: Nhãn lực biến thái
 Edit: Hà Đoàn
“Không bán?”
Hạ Thược gật đầu, nơi đáy mắt vô cùng trấn định, thập phần bình tĩnh.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: