Daily Archives: 23/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 43

Chương 43: Tôi tìm lão đại các người!

Edit: Hà Đoàn

 

Khi bước ra khỏi bệnh viện, sắc trời đã tối đen.

 

Hạ Thược thấy sắc trời còn sớm, trong lòng biết trong nhà Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh tất nhiên là còn chưa đi ngủ. Nếu các cô đã dám tìm người tới đánh cha cô, Hạ Thược liền tính để cho các cô gieo gió gặt bão, nếm thử mùi vị khi cha mẹ bị thương thế nào!

  Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: