Daily Archives: 12/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 34

 

 

Chương 34: Ngoài dự đoán của mọi người

Edit: Hà Đoàn

 

Ấm tử sa là một vật sưu tầm rất đặc thù, bởi vì ngoài tính nghệ thuật của nó ra, nó còn có thêm tác dụng thực tế. Nhưng ấm tử sa mà chỉ có tác dụng thực tế mà không có tính nghệ thuật, cũng không hề có giá trị giám thưởng. Nói như vậy, khi giám thưởng ấm tử sa vẫn phải dựa theo bốn phương diện: công, hình, bùn, khoản, một tác phẩm được tạo hình và có giá trị đều được thể hiện tại bốn điểm này. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: