Daily Archives: 16/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 38

Chương 38: Mâu thuẫn

Edit: Hà Đoàn

 

Mở mang kiến thức? Mở mang cái gì? Đến nhìn ảnh chụp chung của Lý Bá Nguyên cùng bác cả Triệu Tĩnh hay sao?

  Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: