Daily Archives: 28/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 47

Chương 47: giải quyết

Edit: Hà Đoàn

 

Hạ Thược nghe thấy lời này, lại từ trên sô pha đứng dậy, hướng về phía ông lão kia hành lễ trên giang hồ, cười nói: “Lão tiền bối hỏi, vốn nên bẩm báo chi tiết, chỉ tiếc sư môn có huấn, chưa được sự cho phép của sư phụ, không dám cho biết. Thật sự thật có lỗi”. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: