Daily Archives: 17/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 39

Chương 39: Hoa đào kiếp

Edit: Hà Đoàn

 

Trong phòng học, Từ Văn Lệ tựa người bên cửa sổ, “Tiện nhân! Tìm người tới dạy cho cô ta một bài học!”

  Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: