Daily Archives: 09/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 32

Chương 32: Một chút báo ứng

 Edit: Hà Đoàn

Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán xoay người lại, liền thấy một người đàn ông dáng người trung đẳng khuôn mặt cười bóng lóang đang đi tới, bên người còn có một cô gái cao gầy xinh đẹp.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: