Daily Archives: 08/07/2013

Thiên Ma – Đệ lục thập ngũ chương

Đệ lục thập ngũ chương: Ngươi lại là nữ tử!
Edit: Hà Đoàn

Yêu Vương – Mạc Ly

Mạc Ly một đầu tóc bạch kim vẻ mặt sương lạnh, trong mắt có ẩn ẩn xấu hổ cùng không cam lòng.
“Mạc Ly? Trình Lạc Y đâu?” Diệp Vân nhìn Mạc Ly đang tới gần, không khách khí trực tiếp mở miệng hỏi.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: