Daily Archives: 11/07/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 33

Chương 33: Đấu giá

Edit: Hà Đoàn

 

Khi Hạ Thược thấy Lý Bá Nguyên, bên cạnh Lý Bá Nguyên, còn có một cán bộ tại Đông thị, viên chức này Hạ Thược có chút ấn tượng, là phó thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền.

  Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: