Daily Archives: 13/12/2018

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 20

Chương 20: Có thù tất báo

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Long Cốt Sơn chính là nơi cực kỳ hiểm trở của nước Thục, càng gần đỉnh núi địa thế càng dốc, người thường không dám tùy tiện đi lên. Khoảng thời gian trước nhóm người Ngọc Vô Tâm và La Sát còn giao chiến với tàn dư của Di Lặc Giáo bên trong núi, chưa quá nửa năm, kẻ đứng sau điều khiển lại lập cứ điểm ở cùng một chỗ.

Bách Lý Minh Nguyệt ngồi xếp bằng ở rìa vách núi, xung quanh sương khói dày đặc, mùi thơm lạ lùng quấn thân một lúc lâu không tiêu tan, tầm mười tên đại hán ngã ngổn ngang lộn xộn cách đó không xa, còn ở đầu bên kia, Sở Triêu Nam dẫn bộ hạ đứng đối diện từ xa, mười mấy tên cung thủ đứng xếp hàng ngang phía sau hắn giương cung đợi lệnh.

“Sở mỗ và lệnh đường từng gặp nhau một lần, quả nhiên là dung mạo tuyệt lệ, khiến người ta nhìn thấy rồi sẽ khó quên, không ngờ nhi tử của bà ấy cũng có cùng phong thái như vậy.” Cẩm y đai ngọc, mặt phấn hoa đào, nếu không phải biết trước thì ai có thể tưởng tượng được người xinh đẹp tuyệt trần như thế lại là một nam nhân.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: