Daily Archives: 08/03/2016

PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 38 [Q2]

Chương 38: Suy luận.

EDIT: HÀ ĐOÀN

bia

Từ Thiên Dận gọi điện thoại tới khiến Hạ Thược sửng sốt, cô cũng nhớ lại, vỏ đao Long Lân là do anh tự tay chế, phù chú bên trên cũng là do anh hạ. Cô vừa rút đao ra khỏi vỏ, anh cũng sẽ biết.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: