Daily Archives: 08/01/2016

Phong Thủy Sư – Chương 36 [Q2]

Chương 36: Gặp mặt, cuộc họp hàng năm của các công ty trong tỉnh.

Edit: Hà Đoàn

bia

Mỗi năm đều tổ chức buổi họp mặt cuối năm với các công ty trong tỉnh, khách mời đều là những công ty lớn hàng đầu của tỉnh đã đóng góp những khoản thuế lớn cho tỉnh. Hôm đó lãnh đạo của tỉnh sẽ tham gia và phát biểu, chủ yếu là khuyến khích và kéo gần mối quan hệ giữa tỉnh nội và các công ty. Nói trắng ra là, dùng chức vị lên mặt văn vẻ, để chứng tỏ sự quan tâm của tỉnh nội tới các công ty trong tỉnh.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: