Daily Archives: 23/11/2014

[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 21

Chương 21: Công khai! Gặp chuyện không may!
Edit: Thảo Nguyễn
 Beta: Hà Đoàn

2db087bd616836cc11a2cad75280dfc0

Sinh nhật Hồ Gia Di hàng năm, Hồ Quảng Tiến đều phát thiệp mời rộng rãi, mời nhân vật nổi tiếng các giới. Nói là chúc mừng sinh nhật cho con gái, kỳ thật cũng là muốn giao lưu cùng với những người tầng lớp thượng lưu. Người tới tuyệt đại đa số là người trong thương giới, cũng có một số bạn bè có quan hệ tốt với Hồ Quảng Tiến, cùng với các cổ đông tập đoàn Thụy Hải.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: