Daily Archives: 09/10/2014

[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 17

Chương 17: Tác pháp (Làm phép)

 Edit: Hà Đoàn

hd-8

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thược đầu tiên là gọi một cú điện thoại cho chủ nhiệm Tiền Hải Cường tại phòng giáo vụ, trình bày về chuyện tối hôm qua, cũng tỏ vẻ xin lỗi.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: