Daily Archives: 14/07/2014

Mượn đến hạnh phúc – Chương 27

Trong cái thành thị này mỗi đêm đều có rất nhiều người mang tâm tư trống rỗng đến đây uống rượu, trầm luân, phóng túng, mang bản thân ra lấp đầy thời gian, như vậy trong tim họ có thể lấp được mấy chỗ trống?

Trong cái thành thị này mỗi đêm đều có rất nhiều người mang tâm tư trống rỗng đến đây uống rượu, trầm luân, phóng túng, mang bản thân ra lấp đầy thời gian, thế nhưng trong tim họ có thể lấp được mấy chỗ trống?

Edit: Lạc

Chương 27: Say rượu Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: