Daily Archives: 04/07/2014

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 7

Chương 7: Nghi vấn trong bức họa

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Ở lại Quế Thạch Cư ba ngày, Thất Huyền cảm thấy Bách Lý Minh Nguyệt quả thật rất không bình thường, không chỉ dạy nàng võ học do hắn sáng tạo ra mà còn dẫn nàng đến phòng luyện độc để phân biệt dược liệu, nói với nàng rất nhiều tin tức giang hồ cùng những bí quyết cần thiết để tự bảo vệ mình, cùng lúc làm tất cả mọi việc, cho dù nàng là thần đồng tái thế cũng không thể trong ba ngày ngắn ngủi mà nắm vững được nhiều bàng môn tả đạo như vậy.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: