Daily Archives: 15/03/2014

Mượn đến hạnh phúc – Chương 24

Là ai đã nói, khi muốn khóc nhìn lên trời, nước mắt sẽ không chảy xuống. Gạt người, nước mắt vẫn sẽ từ khóe mắt thuận theo khuôn mặt chảy xuống mà thôi.

Là ai đã nói, khi muốn khóc nhìn lên trời, nước mắt sẽ không chảy xuống. Gạt người, nước mắt vẫn sẽ từ khóe mắt thuận theo khuôn mặt chảy xuống mà thôi.

Edit: : Lạc

Chương 24: Quanh co (4 ) Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: