Daily Archives: 12/03/2014

Mượn đến hạnh phúc – Chương 23

Thậm chí chính anh cũng không biết, từ khi nào thì mình bắt đầu biến thành như vậy, vì thành công không từ thủ đoạn, không tiếc hy sinh những gì mình ấp ủ trước đây. Anh thật sự muốn hy sinh Nghiêm Di Nhiên vì thành công trong sự nghiệp hay sao?

Thậm chí chính anh cũng không biết, từ khi nào thì mình bắt đầu biến thành như vậy, vì thành công không từ thủ đoạn, không tiếc hy sinh những gì mình ấp ủ trước đây…. 

Edit: x3r2ch0t2d0

Beta: Lạc

Chương 23: Quanh co (3) Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: