Daily Archives: 04/03/2014

Mượn đến hạnh phúc – Chương 21

Mọi chuyện nếu định trước nhất định sẽ quanh co, vậy sẽ không chỉ xoay chuyển một lần, tính bi hài trong cuộc sống cũng chưa bao giờ ngừng lại, chúng ta ở nơi này sống quanh đi quẩn lại tới đầu óc choáng váng mà tiếp tục tồn tại trong cuộc đời,...

Mọi chuyện nếu định trước nhất định sẽ quanh co, vậy sẽ không chỉ xoay chuyển một lần, tính bi hài trong cuộc sống cũng chưa bao giờ ngừng lại, chúng ta ở nơi này sống quanh đi quẩn lại tới đầu óc choáng váng mà tiếp tục tồn tại trong cuộc đời,…

Edit: Lạc

Chương 21: Quanh co (1) Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: