Daily Archives: 01/03/2014

Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 15

Một kiến trúc tuyệt đẹp đứng sừng sững, giống như một xã hội nhỏ độc lập, khi họ xuất hiện nhận được vô số sự chú ý.

Một kiến trúc tuyệt đẹp đứng sừng sững, giống như một xã hội nhỏ độc lập, khi họ xuất hiện nhận được vô số sự chú ý.

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 15: Không trả công, mặc xác!

Đoàn xe chạy vào khu căn cứ, xung quanh có rất nhiều người đứng gác, vai đeo súng liên thanh. Gác cổng đi đến, kính cẩn cúi chào với xe của Viêm Dạ Tước, sau đó đoàn xe mới chầm chậm tiến vào khu căn cứ. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: