Daily Archives: 13/02/2014

Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 6

Bác sĩ tư nhân đứng một bên nhìn quá trình mổ, trán đẫm mồ hôi, ông quả thật không thể tin điều đang xảy ra trước mắt, ngay cả Tiếu Chấn Vũ cũng có chút khiếp sợ, đã thấy được tay của đứa bé, mà Trình Du Nhiên vẫn bình tĩnh như trước, tay càng lúc càng nhanh...

Bác sĩ tư nhân đứng một bên nhìn quá trình mổ, trán đẫm mồ hôi, ông quả thật không thể tin điều đang xảy ra trước mắt, ngay cả Tiếu Chấn Vũ cũng có chút khiếp sợ, đã thấy được tay của đứa bé, mà Trình Du Nhiên vẫn bình tĩnh như trước, tay càng lúc càng nhanh…

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 6: Bản sắc kẻ học y

“Không ổn rồi, cứu với, ở đây có người ngất xỉu!” Phía bên kia có người hét lên, rất nhiều người lập tức chạy tới, có người hốt hoảng kêu: “Ở đây có ai là bác sĩ không?”. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: