Daily Archives: 05/02/2014

Thiên Ma – Đệ bát thập thất chương

Đệ bát thập thất chương: Một màn khó tin

 Edit: Hà Đoàn

Raphael tâm tình vô cùng tốt nên bay rất thấp, thi thoảng lại quan sát xung quanh.
 
Bỗng nhiên, một cảm giác áp lực bao phủ toàn thân Raphael. Khiến Raphael cực kỳ hoảng sợ.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: