Daily Archives: 25/01/2014

Thiên Ma – Đệ bát thập tam chương

Đệ bát thập tam chương: Raphael thảm hại
 Edit: Hà Đoàn

 

Ác Ma Raphael

 

“Ngươi tên là gì?” Lần này Diệp Vân dùng thần thức trực tiếp câu thông trong đầu tinh linh kia.
 
Tinh linh chợt mở to hai mắt, ngây người nhìn Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn. Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: