Daily Archives: 24/01/2014

[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 8

Chương 8: tương kế tựu kế

Edit: Hà Đoàn

 
Trong ngành đồ cổ này, không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với vật trong đất. Nhưng sau khi lấy được vật, thường thì sẽ “rửa trắng” vật đó, cũng chính là bán cho những người ngầm thu mua văn vật, sau đó vật này đến tay người khác thì cũng được thêu dệt một lai lịch dễ nghe, bán lại cho một số nhà sưu tầm, sau đó mới có thể tới tay người thu mua đồ cổ. Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: