Daily Archives: 18/01/2014

[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 6

Chương 6: ai tính kế ai?

 Edit: Hà Đoàn

Tại khách sạn Hải Phong.
 
Vào bảy giờ tối, một chiếc Mercedes Benz dừng lại trước cửa khách sạn. Hai người đàn ông trung niên bước xuống từ xe, đều khoảng bốn, năm mươi tuổi, tây trang phẳng phiu, vừa xuống xe liền cười hớ hớ mở cửa xe, một cô gái bước xuống xe. Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: