Daily Archives: 08/01/2014

Thiên Ma – Đệ bát thập nhất chương

Đệ bát thập nhất chương: Medusa, giáo viên đen tối

 Edit: Hà Đoàn

Diệp Vân cất chiếc nhẫn đi, quay đầu hỏi Lạc Tâm Hồn: “Bán cho cửa hàng ma pháp?”
 
“Không, đến nơi bán đấu giá”. Lạc Tâm Hồn đã tìm hiểu toàn bộ về thế giới này, “Nơi đó ra giá rất cao, hơn nữa nơi đó cũng có vật liệu mà ngươi muốn mua”. Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: