Daily Archives: 04/01/2014

Thiên Ma – Đệ thất thập cửu chương

Đệ thất thập cửu chương: Kinh hỉ

Edit: Hà Đoàn

 

Raphael thiếu chút nữa thì làm rơi truyền âm phù xuống. Mới giết hai thiên sứ, vậy mà còn muốn đến Học Viện Ma Pháp!
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: