Daily Archives: 03/01/2014

Thiên Ma – Đệ thất thập bát chương

 

Đệ thất thập bát chương: Tin tức nghe rợn người

Edit: Hà Đoàn

Sau đó Diệp Vân thản nhiên nói: “Vị huynh đệ nằm trên mặt đất kia, ngươi còn muốn giả chết đến lúc nào đây?”
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: