Daily Archives: 24/12/2013

[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 5

Chương 5: Chất vấn cùng phiền toái
 Edit: Hà Đoàn
HĐ : quà nô ẻn nô en đây ^^~
Gương bát quái phong thủy chính là tổ hợp của bát quái cùng gương, thông thường chỉ dùng để hóa giải sát khí mạnh mẽ của ngũ hoàng đại sát, trong tình huống không có sát khí sẽ không sử dụng. Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: