Daily Archives: 19/12/2013

Thiên Ma – Đệ thất thập lục chương

Đệ thất thập lục chương: Thiên sứ

Edit: Hà Đoàn

“Vì thế nên gọi ta tới”. Lạc Tâm Hồn nói tiếp, bỗng nhiên khóe miệng hiện lên nụ cười trên tức, “Chúng ta như vậy có được tính là bỏ trốn hay không?” Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: