Daily Archives: 02/12/2013

[Q2]Phong Thủy Sư – Chương 4

 

Chương 4: lục hào khởi quẻ

Edit: Hà Đoàn

Lục hào khởi quẻ bắt nguồn từ 《 dịch kinh 》, dịch có sáu mươi bốn quẻ, mỗi quẻ lục hào, cho nên mới dùng tên này.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: