Daily Archives: 25/11/2013

Thiên Ma – Đệ thất thập ngũ chương

Đệ thất thập ngũ chương: Bỏ trốn?

Edit: Hà Đoàn

“Bọn ma tộc này tới đây đương nhiên là để tìm thứ gì đó. Thứ gì đó được trấn áp ở dưới Thanh Sơn! Đã trấn áp năm nghìn năm”. Thanh Dịch vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: