Daily Archives: 04/11/2013

Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 6

Tác giả: Duy Mộc

Edit by Min

Chương 6: Năm ấy, người ấy…

Chuyện bi thảm nhất trên thế giới này là bạn nhớ được cảm giác mà người đó đã mang đến cho mình như lại quên mất diện mạo người ta, mà chuyện càng thê thảm hơn thế là, tên họ của anh ta cũng quên sạch. Lần đầu tiên trong đời Hạ Vi Hàn hận cái bệnh đáng ghét này của mình, ngay cả hồi xưa lúc bác sĩ lắc đầu nói bệnh này không chữa được Vi Hàn cũng không có hận như vậy. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: