Daily Archives: 24/10/2013

Mượn đến hạnh phúc – Chương 19

Có câu nói bỗng xuất hiện trong đầu cô, luôn được dùng để mắng đàn ông: ‘hữu tâm vô đảm’. Nhưng Thẩm Gia Hạo lại ngược lại, anh là hữu đảm vô tâm.

Có câu nói bỗng xuất hiện trong đầu cô, luôn được dùng để mắng đàn ông: ‘hữu tâm vô đảm’. Nhưng Thẩm Gia Hạo lại ngược lại, anh là hữu đảm vô tâm.

Edit: x3r2ch0t2d0

Beta: Lạc rà

Chương 19 : Cô độc (1) Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: