Daily Archives: 19/10/2013

[Q2] Phong Thủy sư – Chương 1

Chương 1: Thủ tướng, nhập học

 Edit: Hà Đoàn

Chuyến xe đặc biệt mà trường học cử tới đón là một chiếc xe thương gia bình thường, người đến có phó hiệu trưởng Nhất Trung Thanh thị – Lô Bác Văn, chủ nhiệm giáo vụ Tiền Hải Cường cùng chủ nhiệm lớp Lỗ Nhài, ngoài ra còn có một người lái xe.
  Tiếp tục đọc
Advertisements
%d bloggers like this: