Daily Archives: 19/09/2013

Mượn đến hạnh phúc – Chương 17

 

1, kính rượu thì phải như cát chảy; 2, uống rượu thì phải uống giả vờ; 3, giả say đi vào nhà vệ sinh; 4, sau khi rượu vào thì điên cuồng nôn vào mọi người.

1, kính rượu thì phải như cát chảy; 2, uống rượu thì phải uống giả vờ; 3, giả say đi vào nhà vệ sinh; 4, sau khi rượu vào thì điên cuồng nôn vào mọi người.

~~~* Happy B-day to me *~~~ ^^

Edit: Lạc

Chương 17 : Cân hồng đính bạch, nhất trầm bách thải (2) Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: