Daily Archives: 15/09/2013

Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 77 [Full]

Chương 077: Hạ Độc

Edit: Hà Đoàn

Beta: Hạ Vũ Băng

Vân Tiếu

Cửu hoàn trận, từ trên tường thành cao ngất nhìn xuống, không thấy bóng người, chỉ thấy cửu liên hoàn màu đen chuyển động, bất kể là thay đổi như thế nào, trên dưới trước sau, chín vòng tròn không hề tách rời. Gió thổi ào ào, cờ bay phấp phới, trận hình biến hóa, biến đổi đa dạng, sát khí tràn ngập, trên không trung ẩn ẩn mang gió lạnh, gào thét khắp nơi. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: