Daily Archives: 09/09/2013

Mượn đến hạnh phúc – Chương 15

Cô không rõ tâm trạng lúc này của mình ra sao, hình như là cay đắng, là đau, còn có chút chua xót

Cô không rõ tâm trạng lúc này của mình ra sao, hình như là cay đắng, là đau, còn có chút chua xót

Edit: x3r2ch0t2d0

Beta: Lạc

Chương 15 : Đồng ngôn vô kỵ (3) Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: