Daily Archives: 06/09/2013

Mượn đến hạnh phúc – Chương 14

"Thiên Thiên, nghe rõ, ba chỉ nói một lần. Mẹ con chỉ có một, hiện tại là ai, thì tương lai vẫn vậy."

“Thiên Thiên, nghe rõ, ba chỉ nói một lần. Mẹ con chỉ có một, hiện tại là ai, thì tương lai vẫn vậy.”

Edit: x3r2ch0t2d0 

(P/s: cảm ơn bạn nhé ^^)

Beta: Lạc

Chương 14 : Đồng ngôn vô kỵ (2) (*) Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: