Daily Archives: 20/08/2013

Mượn đến hạnh phúc – Chương 9

Còn trẻ tình cảm ngây ngô đều có khởi đầu tốt đẹp, chúng ta đều ước mơ một tương lai viên mãn, cũng cho rằng người nắm tay lúc ấy, chính là người sẽ đi cùng cả đời.

Còn trẻ tình cảm ngây ngô đều có khởi đầu tốt đẹp, chúng ta đều ước mơ một tương lai viên mãn, cũng cho rằng người nắm tay lúc ấy, chính là người sẽ đi cùng cả đời.

Edit: Lạc

Chương 9: Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp ( 3 ) Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: