Daily Archives: 04/08/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 52

Chương 52: đồng môn?

Edit: Hà Đoàn

 

Hạ Thược chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày ở Đông thị này có thể gặp được người trong nghề, mà còn là nhất mạch có truyền thừa. Mà quan trọng hơn nữa là, tu vi của đối phương, thoạt nhìn so với cô không hề kém. Tiếp tục đọc

Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 3

Tác giả: Duy Mộc

Edit by Min

Chương 3: Bà thím chân chính…

Họ và tên: Hạ Vi Hàn

Giới tính: Nữ

Lớp khoa khác: Thương mại quốc tế [chuyển từ khoa công nghệ thông tin] năm hai Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: