Daily Archives: 30/06/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 25

Chương 25: Đại hung chi sổ
 Edit: Hà Đoàn
“Tiểu Thược tử, vị này là bạn cũ của vi sư, sau này con gọi ông ấy là bác Lý là được”.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: