Daily Archives: 29/06/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 24

Chương 24: Xem tướng
 Edit: Hà Đoàn
Kể từ lúc Chu giáo sư xuất hiện, Hạ Thược liền cảm thấy không thể giấu diếm được nữa. Dù sao cô đối với sự dạy dỗ mấy năm nay của Chu giáo sư cũng vô cùng cảm kích, đã giấu ông lâu như vậy, cô cũng có chút băn khoăn, một người trọng hứa hẹn như ông, nếu nói cho ông biết hẳn là ông cũng sẽ không nói với người ngoài. Vì thế, lúc này mới nói: “Giáo sư, mọi chuyện là như vậy…”
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: