Daily Archives: 28/06/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 23

Chương 23: Khách tới chơi
 Edit: Hà Đoàn
Hạ Thược vừa thấy Chu giáo sư cũng đến, liền đoán mọi chuyện là từ chiếc đĩa Thanh Hoa kia mà ra. Bởi vì mấy năm nay, mọi người trong thôn đều biết cô thường xuyên lên núi, nhưng đều nghĩ là cô tới đây chăm sóc cho ông lão trên này, không ai biết cô ở trên núi đã bái sư.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: