Daily Archives: 25/06/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 21

Chương 21: Kiểm lậu
 Edit: Hà Đoàn
Trần Mãn Quán chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, vội túm lấy áo Triệu Minh Quân, vội vàng hỏi: “Ông chủ Triệu! Chiếc đĩa Thanh Hoa vừa rồi ở chỗ này đâu?”
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: