Daily Archives: 23/06/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 20

Chương 20: Trần Mãn Quán
 Edit by Hà Đoàn
Người đàn ông bốn mươi tuổi mà ục ịch này tên là Trần Mãn Quán, cái tên ý nghĩa không tồi, đáng tiếc hiện nay lại xuống đốc.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: