Daily Archives: 22/06/2013

Thiên Ma – Đệ lục thập nhị chương

Đệ lục thập nhị chương: Thủy Linh Châu, mỹ nhân ngư
 Edit by Hà Đoàn

Công chúa Mỹ Nhân Ngư

Khi Diệp Vân chạy tới Bắc đường, Bạch Hổ đang đứng che ở cửa ngăn cản Hoa Vị Ương.
“Ta nói cho ngươi biết, Hoa Vị Ương, không phải chủ nhân nhà ta cướp nội đan của Tiểu Thảo, là tự nàng đưa ra”. Bạch Hổ nhảy về phía trước phóng ra luồng gió gào thét. Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: