Daily Archives: 21/06/2013

Thiên Tài Thần Côn – Chương 19

Chương 19: Nguyên Thanh Hoa1
 Edit by Hà Đoàn
Vẻ mặt Hạ Thược cũng không hề vội vàng, bình tĩnh mà dẫn bạn bè đi qua các sạp hàng theo thứ tự, cho đến tận khi đến trước sạp hàng kia, tươi cười chào hỏi chủ quán.
  Tiếp tục đọc
%d bloggers like this: